Què són les Jornades de Participació Ciutadana?

Un dels objectius prioritaris de la Diputació provincial de València és fomentar la participació de la ciutadania com a mecanisme d’integració i de millora de la qualitat de la vida democràtica, a través de la Delegació de Transparència i Govern Obert de la Diputació de València.

L’estratègia GO! #Diputación de València compta amb sis àrees de treball i la seua execució es projecta fins a l’exercici 2019.

Com a ferramenta per al desenrotllament de l’àrea estratègica de Participació i Col·laboració, s’ha proposat l’organització i celebració de 17 Jornades de Participació ciutadana en el territori de la província de València, desenrotllant-se una Jornada per comarca.

Jornades creades per a sensibilitzar a la població sobre la participació, des d’una perspectiva de drets i millorar el coneixement de les persones participants dels diferents espais públics del municipi, generant la motivació cap a la participació.

Qui pot participar?

Les jornades es destinaran a diferents sectors de població: adolescència (en jornades que es duran a terme en instituts), al teixit associatiu de les comarques i a la població adulta en general.