ENQUESTA DE VALORACIÓ

Enquesta de satisfacció. Les dades arreplegats en esta enquesta són anònims.
Per favor corregix tots els camps requerits i enviálo novament.
20%

Dades demogràfics

Indique la comarca on va assistir a la jornada
Por favor selecciones una opción
Edat
Por favor rellene su edad
Sexe
Por favor, indique su sexo
Formes part d'alguna associació o organització no lucrativa?
Por favor, indique una respuesta