XIII Jornada 09/05/2018 Ademús (Racó d´Ademús)

Una nova jornada de participació “Si participes, tu decideixes” es va realitzar el 9 de maig a la comarca del Racó d’Ademús i el municipi que ens va acollir va ser Ademús a la seua Casa de la Cultura.
A aquesta jornada assistiren personal de l’Ajuntament, representants del moviment associatiu de la comarca (culturals, de dones, de jubilats i jubilades…) i persones no associades amb ganes de millorar el seu entorn.


Després de fer la introducció a la jornada i definir què és la participació, per grups es va estudiar la situació de la comarca. Es va arribar a la conclusió de les possibilitats de promoció de la participació a la comarca, però preocupava la gran desconnexió existent entre municipis, tant a nivell físic com a nivell informatiu. Concretament, algunes de les propostes sorgides van ser:

  • Creació d’un pla estratègic comarcal per al foment de la participació, on aglutinar totes les intervencions que es fan des de diferents institucions i àmbits per tal de fer una proposta coordinada i amb continuïtat.
  • Formació en participació, tant al públic general com a la gent associada per tal de millorar les seues accions a través del anàlisi i la incorporació de noves eines.
  • Trencar la visió localista per part dels municipis i enfortir la identitat existent de comarca amb accions reals i descentralitzades.
  • Fer un treball interassociatiu, per exemple, crear una xarxa de corresponsals als municipis per a traslladar tota la informació a les entitats. Crear una plataforma que coordine tot el moviment associatiu.
  • Coordinar la programació cultural, festiva, etc. dels diferents municipis a través dels Ajuntaments.
  • Foment de la participació juvenil a la comarca i el coneixement del teixit associatiu existent.
  • Oferir formació a la població juvenil en treballs tradicionals que s’estan perdent i són tant importants a la comarca. Optimitzar els recursos naturals i patrimonials de la comarca per tal d’enfortir-la.
  • Millorar la comunicació a través de autobusos que comuniquen els municipis. La programació coordinada de oferta cultural ha d’anar acompanyada d’una bona comunicació física entre les diferents localitats.
  • Crear un tauler (físic i online) per connectar a gent que ha de viatjar entre els municipis de la comarca o fora de la mateixa i fer un ús compartit dels vehicles. El voluntariat (corresponsals) podrien ajudar en aquesta tasca.
  • Habilitar un espai per a fer activitats físiques dirigides, especialment per a gent gran i gent que requereix rehabilitació. La millor opció seria una piscina climatitzada a nivell comarcal amb facilitats de comunicació.