IX Jornada 28/04/2018 La Pobla de Vallbona (Camp de Túria)

El passat dissabte 28 d’abril, es va celebrar una nova jornada de participació ciutadana a la comarca del del Camp de Túria, al Museu de la Casa Gran de la Pobla de Vallbona.

Després de la benvinguda realitzada pel regidor de participació del municipi amfitrió, van començar les dinàmiques. Les expectatives cap a les jornades giraven al voltant del desig de conèixer millor els processos de participació i gaudir d’espais de trobada ciutadana.

Una de les grans preocupacions que es va posar de manifest des del començament va ser el aconseguir augmentar la participació de la ciutadania, no només en els col·lectius sinó en els espais ja creats de participació, com els consells sectorials, per exemple.

Després de l’anàlisi en gran grup de la situació tant del municipi com de la comarca es van consensuar les següents propostes:

  • Realització d’una Fira d’Associacions, tant a nivell local com comarcal, de manera que les entitats puguin donar a conèixer la seua activitat, la seua història i els seus objectius.
  • Generar espais físics en el municipi per a realitzar expressió col·lectiva i donar difusió de les activitats que es realitzen des de les associacions (cartells, flyers …)
  • Inversió en espais públics municipals (i / o comarcals) que es puguen utilitzar per les entitats tant per realitzar les seves activitats com per a les reunions organitzatives que necessiten dur a terme.
  • Creació de plataformes web i app que faciliten a les associacions la difusió de les seues activitats. En el cas de la Pobla de Vallbona, ja hi ha una app i s’està desenvolupant en ella un espai propi per a cadascuna de les entitats, de manera que es generarà una agenda d’activitats associatives al municipi.
  • Realitzar un repartiment dels recursos municipals de forma equitativa, és a dir, que tant subvencions com convenis com l’ús dels recursos municipals, siga d’igual accés per a totes les associacions de cada municipi.
  • Augmentar els recursos destinats pels municipis a les associacions, tant a nivell de subvencions com pel que fa a la cessió d’espais, recursos, etc.
  • Realitzar una festa comarcal (Aplec) de temàtica sectorial, per reunir a totes les associacions de la comarca i poder afavorir així el treball en xarxa